Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne, zarówno wśród osób prywatnych, jak i w firmach. Jednak aby korzystać z odnawialnych źródeł energii, należy wykonać szereg formalności związanych z prawem. Jeśli chcemy zainwestować, jednak nie posiadamy dostatecznej wiedzy, pomoże nam kancelaria adwokacka, która udzieli odpowiednich porad.

Kancelaria adwokacka radzi odnośnie prawa budowlanego

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, ogniwa fotowoltaiczne są uznawane jako urządzenia budowlane. Jeśli są instalowane na obiektach budowlanych, pozwolenie na budowę ani zgłoszenie inwestycji nie jest wymagane. Jednak jeśli wysokość instalacji jest wyższa niż 3 metry, należy ją zgłosić obowiązkowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Pozwolenie na budowę jest niezbędne, jeśli moc urządzeń wynosi więcej niż 50 kW .

Nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii

Kancelaria adwokacka przypomina, że ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii uległa nowelizacji. Wprowadzono nowe limity. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej maksymalna moc urządzeń może wynieść 50 kW. Małe instalacje fotowoltaiczne zawierają się w widełkach od 50 kW do 500 kW. Mikroinstalacje oraz małe instalacje nie mają obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Dofinansowania i ulgi podatkowe

Środki unijne pomagają w inwestycji w odnawialne źródła energii. Każdy może mieć szansę na uzyskanie dofinansowania, są to między innymi programy Prosument oraz Bocian. Program Prosument jest skierowany do osób fizycznych – beneficjent może uzyskać nawet do 40 procent redukcji kosztów inwestycji. Najważniejszym celem programu jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Drugi duży program to Bocian, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw i wymaga instalacji o mocy nie mniejszej niż 40 kW i nie większej niż 1 mW. Program umożliwia uzyskanie pożyczki aż do 85 procent kosztów inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne podlegają uldze podatkowej. Od podstawy podatku dochodowego można odliczyć koszt ogniw fotowoltaicznych i ich montaż, a kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Osoby, które zamierzają ocieplić budynek oraz wymienić ogrzewanie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczony zostanie koszt termomodernizacji, łącznie z materiałami, wymianą pieca i pompy oraz wszystkich z tym powiązanych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *